ช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ

  

PHNOM PENH

SIEM REAP

POI PET

BATTAMBANG

PAILIN

SIHANOUK VILLE

COTTO FIXING Center Don Mueang

COTTO FIXING Center Krabi

COTTO LIFE ขอนแก่น

COTTO LIFE เชียงใหม่

FIXING @DEALER

กลางและตะวันออก

ร้านระยองเคหะภัณฑ์กรุ๊ป

ร้านบ้านอำเภอเทรดดิ้ง

ร้านคลีนิคสุขภัณฑ์

ร้าน จำหน่ายวัตถุก่อสร้าง (สาขา 3)

ร้านพงษ์ศักดิ์ไทยวัสดุภัณฑ์ (1994)

ร้านบ้านและวัสดุภัณฑ์

ร้านบางกอกเซรามิค

เหนือและอีสาน

ร้านโฮมสุขภัณฑ์

ร้านนพดลพานิช

ร้านวัฒนชัยวัสดุหล่มสัก

ร้านศิริมหาชัย โฮมวัน อุบลราชธานี

ร้าน หนองคายวิศิษฎ์

ร้าน แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์

ร้านโชคพูลผล คอนกรีต

ร้าน ค.เคหภัณฑ์

ร้าน.คูย่งฮวด

ตะวันตกและใต้

ร้านโชควิชัยค้าวัสดุ

ร้านบ้านสุขภัณฑ์และวัสดุ

ร้านแสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์

ร้านไถ่เชียงโฮมแม็กซ์

ร้านวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์

ร้านฟ้าทวีพร

ร้านเจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค